Advokátní kancelář Seidlová

Kontakt

Mgr. Radka Seidlová
Krčská 981/50
140 00 Praha 4

telefon: (+420) 241 400 598
datová schránka: aubgesj
e-mail:

IČ: 66 24 59 07
č.osv. ČAK 8624

Advokátka je ve smyslu ustanovení §24 odst. 3 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění, pojištěni na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi GENERALI pojišťovnou a.s. a Českou advokátní komorou s účinností ode dne 1.1. 2000, kterou bylo sjednáno pojištění ve prospěch advokátů zapsaných v seznamu advokátů vedeném ČAK s tím, že je nad povinný rámec pojištěna na 10 milionů korun.