Advokátní kancelář Seidlová

Advokátní kancelář Mgr. Radky Seidlové byla založena roku 2000 a v současné době sídlí na adrese Praha 4, Krčská 981/50.

Komplexní poradenský a právní servis

Od počátku své existence je hlavním cílem advokátní kanceláře poskytnout v jednotlivých kauzách komplexní poradenský servis. Dominantní oblastí, v níž advokátní kancelář své služby klientům poskytuje je obchodní a občanské právo, ovšem je schopná zabezpečit právní pomoc též v oblasti práva pracovního a rodinného. Pro své klienty zajišťuje servis spočívající v rozboru průběhu a očekávaném výsledku případných soudních sporů, provedených transakcí a smluvních vztahů, zajišťuje veškeré právní a právně-organizační podklady pro změny v obchodních společnostech. Stěžejní oblastí občanského práva, v níž advokátní kancelář poskytuje své právní služby, je komplexní právní servis související s dispozicemi a investicemi do nemovitostí, nájemními smlouvami, věcnými právy, stavebním právem a dalšími právními vztahy s nemovitostmi souvisejícími.

Individuální přístup

Hlavní devizou v práci advokátní kanceláře je především individuální a srozumitelný přístup ke každému klientovi podpořený profesionálním zpracováním každého případu. Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří nejsou stanoveny paušálně bez ohledu na skutečný objem poskytovaných služeb, či hodnotu a náročnost zpracovávané věci, ale jsou kalkulovány po první konzultaci vždy s ohledem na daný konkrétní případ.