Advokátní kancelář Seidlová

Právní služby

Poskytujeme komplexní právní služby klientům v oblasti:

 • občanského práva, zejména oblasti týkající se nemovitostí, se zaměřením na převody družstevních bytů do vlastnictví členů
 • obchodního práva
 • rodinného práva
 • pracovního práva
 • správního práva

Dále poskytujeme v plném rozsahu veškeré právní služby, a to zejména:

 • udělování právních porad a konzultací
 • sepisování listin
 • sepisování smluv z oblastí práva shora uvedených, vypracovávání rozborů a stanovisek s možností zajištění soudního ověření překladu
 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátkou
 • úschovy
 • příprava a organizace jednání valných hromad obchodních společností a schůzí družstev
 • zajištění a součinnost při přípravě listin, které musí být obligatorně sepsány formou notářského zápisu
 • poskytnutí veškerého servisu spojeného s právním zajištěním developerského projektu